"...Odpowiedni Kierownik dla Twojej Inwestycji..."

Projekty, Nadzory Budowlane, Instalacje Elektryczne, Gazowe, Wodne, Kanalizacje, Świadectwa Energetyczne.

Oferta.

PROWADZIMY NADZORY BUDOWLANE :

kierowanie i nadzory budowlane nad robotami budowlanymi w branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej,

nadzór inwestorski w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej,

roboty geodezyjne.

PROJEKTUJEMY :

projekty obiektów budowlanych ,

projekty instalacji wod-kan, c.o., wentylacji, klimatyzacji, elektrycznej oraz technologia kotłowni,

PRZYGOTOWUJEMY :

pełną dokumentację przetargową,

kosztorysy robót budowlanych w branży budowlanej, instalacji wod-kan, c.o., wentylacji, klimatyzacji, elektrycznej,

inwentaryzacja obiektów,

ekspertyzy techniczne i opinie techniczne(rzeczoznawca budowlany),

protokoły okresowe stanu technicznego obiektów budowlanych roczne, pięcioletnie ,

protokoły z pomiarów elektrycznych oraz natężenia oświetlenia.

ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE :

Zgodnie z obecnie obowiązującą nowelizacją ustawy Prawo budowlane, istnieje obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej dla: budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającemu zbyciu lub najmowi, a także w przypadku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu budynku uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna. ( art. 5 ust. 3 Prawo Budowlane ).

WYKONUJEMY :

instalacje elektryczne – kompleksowo (projekty, pozwolenia, odbiory, przyłącza),

pomiary elektryczne (pełna dokumentacja),

instalacje wod-kan, c.o., wentylacji, gaz, technologia kotłowni – kompleksowo (projekty, pozwolenia, odbiory, przyłącza),

przeglądy instalacji gazowej ,

przeglądy kotłowni (modernizacja, dostosowanie do obowiązujących przepisów ).

WSPÓŁPRACUJEMY :

zarządcami i właścicielami,

inwestorami,

przedsiębiorcami.

Jak mogę Ci pomóc ?